Pöttingers nya såmaskin Terrasem har fördelar som uppges förbättra ekonomin och underlättar arbetet för lantbrukaren.

Kunden kan själv välja släta eller tandade tallrikar. En stor fördel med Terrasem är att packhjulen är placerade före såbillarna och maskinen har en tryckrulle efter vilket optimerar det jämna sådjupet.

Pöttinger Terrasem C6 behöver bara en traktor på ca 140 kW ¬och för en likadan med 9 meters arbetsbredd klarar man sig fint med drygt 230 kW. Ett lågt dragkraftsbehov är bra för totalekonomin eftersom bränsleförbrukningen och jordpackningen minskar.

På nya Terrasem C9, med nio meters arbetsbredd, kan maskinen vinkla raden av billar med 4° så att alla billarna följer markkonturen. Dessutom kan billtrycket ställas upp till ca 120 kg per bill vilket ökar maskinernas användningsområde.

Pöttinger har två typer av såmaskiner. De stora, Terrasem, som är pneumatiska med storlek 4, 6, 8 och 9 meter samt de mindre, Vitasem, som är hydraulburna med billar rakt under utsädesbehållaren med storlek 2.5, 3 och 4 meter.

Vitasem kan köpas i kombination med rotorharv och packvält som en integrerad enhet.

www.trejon.se