DeLaval presenterar en ny automatiska mjölkningskarusell på Euro Tier utställningen 2010 i Hannover, Tyskland den 16-19 november. Det är företagets hittills mest teknologiskt avancerade mjölkningssystem för stora besättningar. Systemet är en revolutionerande lösning som är flexibelt nog att fungera för olika typer av drift, så väl för lösdrift i stall som för betesdrift.

Enligt Joakim Rosengren, VD för De Laval, har företaget identifierat kundernas behov av automatiserad mjölkning och växer i takt med dem.

– DeLaval AMR™ gör det möjligt för många fler mjölkproducenter världen över att ta del av fördelarna med automatisk mjölkning, säger Joakim Rosengren.
Med det nya systemet står DeLaval redo att svara mot mjölkproducenters olika behov av lösningar inom auto¬matisk mjölkning eftersom den existerande DeLaval VMS nu kompletteras med det framtida DeLaval AMR™.

– Nu kan vi utan diskussion kalla DeLaval för Automationens hem, säger Andrew Turner, Vice President Business Area Captial Goods inom DeLaval.
DeLaval AMR™ vidgar gränserna för Smart Farming. Företagets mål är att påskynda övergången från styrning av mjölkproduktionen till styrning av gårdens övergripande lönsamhet genom användning av nya beslutsverktyg och automatiseringsteknologier för förbättrad mjölkkvalitet och lönsamhet.

www.delaval.se