Glasroc F FireCase har utvecklats för brandisolering av de flesta ­typer av stålbalkar och stålpelare i 30, 60, 90 eller 120 minuter. ­Skivorna kan enkelt skruvas eller häftas samman med klammer utan att ­använda stålprofiler. Inklädnaden ger en slät och stöttålig yta utan ytterligare behov av ytbehandling men kan även spacklas och ­målas på samma sätt som traditionella gipsskivor. Isoleringen kan ­monteras tätt emot stålbalken/pelaren i tunna lager, oftast helt utan stålprofiler eller luftrum mellan stål och skivor. Därmed kan en platsbesparing på mer än 50 procent uppnås jämfört med traditionella lösningar, förutom betydande besparing av material.

• Består av återvinningsbara material
• Testad och dokumenterad i enlighet med europeiska standarder
• Goda ljudisolerande egenskaper
• Hög brandisolerande förmåga för bärande stålkonstruktioner
• Plan, jämn och robust yta
• Enkel och snabb att montera
• Kan monteras året runt. Inga särskilda krav på luftfuktighet och temperatur under montering
• Till systemet hör också Glasroc F specialskruvar och Glasroc F hörnprofil.

Gyproc har utarbetat en komplett konstruktions- och monteringsanvisning för
systemet som utöver produktinformation innehåller bland annat dimensionerings-
metoder och konstruktionsdetaljer.

www.gyproc.se