En mekaniker utan u-nycklar är som en kock utan knivar. Precis som mästerkocken i köket inte kan vara utan sina knivar kan inte heller mästermeken i verkstaden vara utan sina ring- och u-nycklar.

Kamasa Tools kommer med två nya modeller som finns i dimensionerna 6-32 mm.

http://www.kamasatools.com/