Wapnö AB har under några år satsat omkring 7-8 miljoner för att få fram en hantering av naturgödseln som är ekonomiskt hållbar och som samtidigt är enkel, minskar transportbehovet och som därmed ger miljövinster.

Genom en omfattande investering i nedgrävning av pumpledningar, satellitbassänger och nu även en gödselutläggare är systemet rustat för framtiden. Det som saknas i dagsläget är bland annat en  biogasanläggning.

I dagarna har Wapnö provat gödselutläggaren och allt fungerar tillfredställande och systemet kommer att förbättras när väl handhavandet blir intränat. Gödselutläggaren kommer  ifrån Danmark, där den här typen av gödselutläggare används flitigt.

– Det finns även nackdelar med systemet men fördelarna överväger. Att äga en egen gödselutläggare gör att vi kan hantera större mängd till samma kostnad då systemet fungerar bättre med lite mer vatten i gödseln, vilket kan vara bra vid spridningen för växten som vill ha växtnäring och vatten binder ammoniak, säger vd Lennart E Bengtsson.