– Eleonor Schütt och Margareta Andersson har gjort ett gediget arbete med att sprida information om potatis, men det kanske viktigaste har varit insatserna för att ge inspiration till skolköken runt om i Sverige, förklarar Vanja Wallemyr på Skaraborgs Potatisodlareförening. Boken ”Mera Potatis” och de praktiska matlagningskurserna har gjort att många fått upp ögonen för att potatis kan vara så mycket mer än vad de trott. Och så lär sig en helt ny generation att potatisrätter kan vara spännande och goda!


Pristagaren Eleonor Schütt är givetvis glad – men också ödmjuk.

– Det är en stor ära och en bekräftelse på att vi arbetar i rätt riktning. Det är många människor som står bakom ett sådant här arbete och vi har fått mycket fin respons på boken och undervisningstillfällena, menar Eleonor. Nu har vi i första hand riktat in oss på storkök. Nästa steg blir att ge potatisen ett lyft i det vanliga hushållet. Vi vill öppna ögonen på alla matlagare!

www.hush.se