Worksafe Weld 20 är en ny unik svetsmanschett som omsluter såväl hand som elektrodhållare – på så sätt kan man ha en tunnare och smidigare handske på handen samtidigt som manschetten skyddar mot yttre påverkan. Worksafe Weld 20 bär upp svetskabeln och vikten förs över från svetsarens hand till underarmen vilket medför att belastningsskadorna minskar.

www.procurator.net