Martin Alerstam via sitt bolag Jigma AB har köpt Batteribolaget Curt Nilsson i Malmö AB.

 Batteribolaget är ett av Sveriges äldsta batteriföretag som startades 1961 av Curt Nilsson och drevs vidare i andra generationen av Leif Nilsson. Batteribolaget är välkänt i hela Sverige för sin produktion av veteranbatterier i bakelit samt sitt långa förhållande till Varta.

Företaget började som grossist för Boliden som sedan blev NOAK och nu är Varta.

Företaget kommer ingå i samma grupp som Inac Batterier, Batteriservice i Leksand, Mat i Veckan samt Alerstam Fastigheter.

I och med Inac’s nära samarbete med Danbrit Akkumolator i Danmark kommer Batteribolaget bli Danbrits representant på Svenska marknaden.

Målet under 2011/2012 är att bygga upp ett antal oberoende Batteridepåer runt om i Sverige samt etablera sig i ytterligare i  två städer med egna filialer. Dessa filialer kommer också att tillföra Batteribolaget en ny marknad genom sitt kunnande i svetsning av olika typer av batteripack.

Batteribolaget har under våren etablerat sig med stor framgång i segmentet stationära batterier och levererat ett antal större anläggningar i södra Sverige.
www.batteridepa.se