Nu säljer Alvestadtanken AB Oljeavskiljare godkända klass 1 enl EN 858-1. Finns med kapacitet från 3 liter per sekund  upp till 130 liter per sekund.
Oljeavskiljarna är Utrustade med oljenivålarm Inklusive slam- och sandlagringsvolym.

Läs mera på Älvestadstankens hemsida.
www.alvestadstanken.se