Stormen Dagmar fällde cirka 25 procent av årsavverkningen i Gävleborg, Jämtland och Västernorrland, konstaterar Skogsstyrelsen. Det motsvarar mellan fyra och fem miljoner skogskubikmeter. Uppgifterna bygger på inventeringar som har gjorts av Skogsstyrelsens i samarbete med skogsbruket.

– Vi har löpande dialog med skogsbruket som ser ett stort arbete framför sig med att få ut virket från skogen. Deras bedömning är att merparten av det virkesvärde som blåst ner går att ta till vara, säger Pär Larsson, regionchef på Skogsstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Stormen har bland annat slagit hårt mot fröträdställningar. Det gör att en del naturliga föryngringar äventyras, vilket ger behov av ökade planteringsinsatser under året.