Norton lanserar ett nytt sortiment extra grova rondeller som uppges göra grovrengöringen effektivare. Rondellerna, som har beteckningen Blaze Rapid Strip, är uppbyggda av kraftig nylonfiber som är belagd med slipkorn av keramisk aluminiumoxid och ett avancerat fenoplastbindemedel. Rondellerna har hög densitet vilket gör att livslängden är dubbelt så lång jämfört med konventionella grovrengöringsrondeller enligt tillverkaren. De har också en öppen struktur vilket gör att risken för igensättning minskar och de är därför även lämpliga för rengöring av ytor med exempelvis limrester och mjuka metaller som aluminium. Den nya konstruktionen medför också att vid högt arbetstryck agerar rondellen betydligt aggressivare med kraftig avverkning och vid lågt arbetstryck uppnås fin och jämn ytfinhet. Detta gör att man inte behöver använda rondeller i flera olika kornstorlekar.

Blaze Rapid Strip-rondellerna är avsedda för grovrengöring som borttagning av glödskal, rost, färg, ytbearbetning och gradning av gjutjärn, stål, aluminium, glasfiber och kompositmaterial samt rengöring av granit och annan natursten.

Det nya sortimentet omfattar kvickrondeller med snabbfäste i 50, 75 och 100 mm diameter.

www.saint-gobain-abrasives.com