Väderstad introducerar två nya Swiftmodeller i arbetsbredderna 4 och 4,4 meter. Swift är en flexibel kultivator med lågt dragkraftsbehov .Tillverkningen börjar i januari 2012.
Modellerna  bygger på de redan beprövade storebröderna,  men är  lämpligare i storlek för det medelstora lantbruket, enligt tillverkaren.
Pinndelningen på 19 centimeter ger en intensiv inblandning av jord och växtrester samtidigt som pinnarna är väl fördelade i ramen för bästa genomsläpplighet. Detta tillsammans med pinnens vibrerande arbetssätt ner till 15 centimeters bearbetning. De vibrerande pinnarna gör också att jorden blir mer finfördelad än med konventionell jordbearbetning.
Swift kan arbeta även under våta och svåra förhållanden när inget annat fungerar. Då tillförs luft i jorden och ökar dess vattenhållande förmåga.
Sedan tidigare finns Swift i arbetsbredderna 5,60- 7,20- och 8,20meter.
Väderstad är ett familjeföretag som tillverkar lantbruksmaskiner inom såteknik och jordbearbetning. Företaget omsätter 1.7 miljarder kronor med 900 anställda och verkar i 30 länder.

www.vaderstad.com