Bruks AB har sedan 2008 levererat ett 20-tal Scania lastbilar med integrerat flis-huggspaket. Nu har den första Volvon rullat ut från fabriken utanför Bollnäs. Under januari byggdes och levererades den första Volvon med en BRUKS 805.2 PTC flishugg i BRUKS regi. Det är en Volvo FH16 tridem med en 600 hk motor, utrustad med högtippande balja och Z-kran.

Prototypen innehåller ett antal förbättringar bl.a. en ny upphängning av huggen och en integrerad lösning för remspänningen.
Det nya ekipaget har mottagits med stort intresse av flisentreprenörer. BRUKS räknar med att kunna bygga Volvo huggbilar seriemässigt från 1 september i år.

www.bruks.com