Bayer Gardens nya Natria Universalgödsel är baserat på 100 procent naturliga ämnen. Gödslet är inte farligt för människor eller djur och ger växterna ett skonsamt näringstillskott.

Natria Universalgödsel är ett helt nytt organiskt gödningsmedel och består endast av nedbrytningsbara ämnen. Gödslet ger växten möjlighet att maximera näringsupptaget och förbättrar jordstrukturen. Det är ett miljövänligt och effektivt sätt att få växterna att växa sig friska och starka.

Tack vare att gödslet inte innehåller några kemiska tillsatser är det också helt ofarligt vid hudkontakt. Man behöver inte oroa sig för att växter, djur eller jord ska ta skada, inte heller för att låta barnen vara med när det är dags att plantera.

Med naturlig näring kan man inte övergöda växterna. Växterna tar upp näringen ur jorden när de behöver och anpassar då mängden efter behovet.

Natria Universalgödsel används till buskar, rosor, rabatter och grönsaksland. Börja gärna tidigt på säsongen för att ge trädgården en bra start efter en tuff vinter.
Natria finns även i specialversioner för rhododendron, rosor, lökväxter och grönsaker samt som gräsgödsel.

Natria Universalgödsel från Bayer Garden kommer att säljas hos de flesta återförsäljare av trädgårdsprodukter med start från slutet av februari och kommer att kosta cirka 150 kronor.

www.bayergarden.se