Mocon AB i Vindeln har utvecklat ett litet men mycket intressant ­minisågverk för kedjesågar.
En av nyheterna är att sågen och stocken ligger i marknivå ­jämfört med många konkurrenter. Trots det lilla formatet så är sågen ett ­mycket kompetent sågverk och perfekt för den som vill förädla sin skog till snickarvirke i mindre skala.
Den nya sågen kan monteras på exempelvis en aluminiumstege, kraftiga plank, en betongplatta eller liknande.
Se sågen i aktion på Mocons hemsida.

www.moconab.se