Sjukdomen drabbar både unga plantor och stora träd och än så länge finns inga resistenta arter eller kloner. Foto: Magnus Gammelgaard Nielsen.

Sjukdomen drabbar både unga plantor och stora träd och än så länge finns inga resistenta arter eller kloner.
Foto: Magnus Gammelgaard Nielsen.

Den fruktade askskottsjukan angriper och dödar askar i hela det svenska utbredningsområdet. Det finns inga kända botemedel, men det kan ändå finnas hopp för trädet. Forskare vid Skogforsk tror sig kunna odla fram motståndskraftiga askar.

– Våra undersökningar visar att askskottsjukan är starkt genetiskt styrd och att det dessutom finns en stor genetisk variation i motståndskraften hos olika askar, säger Lars-Göran Stener vid Skogforsk i Ekebo.

Därför finns det goda förutsättningar för att med hjälp av skogsträdsförädling odla fram mer vitala askar.
– Ja, det tror vi. Inga askar är helt opåverkade av svampen, men några har betydligt högre motståndskraft än andra.

www.skogforsk.se