Foto: JCS.

Foto: JCS.

EkoForsk finansierar ytterligare en treårig utvärderingsomgång. Forskare på JTI och SLU kommer att koncentrera sig på ogräsbekämpning av åkertistel och baldersbrå i höstvete och frövallar.

Ogrässkäraren CombCut utsågs till 2012 års landsbygdsinnovation när Sveriges bästa landsbygdssatsningar i början av december korades vid landsbygdsgalan i Stockholms stadshus. CombCut startade som en prototyp på JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik, och JTI fortsätter nu att utveckla nya tillämpningar för ogrässkäraren tillsammans med forskare på SLU.

– Det betyder mycket att få finansiellt och mentalt stöd, säger Jonas Carlsson i en kommentar till utnämningen, som bland ­annat innebar ett stipendium på
10 000 kr. Han är ekologisk odlare i Blekinge, och den som står bakom ogrässkäraren.

I motiveringen till utnämningen står det: ”Maskinen är vetenskapligt testad av oberoende forskare och resultaten visar på mycket god effekt på åkertistel som annars hotar slå ut stora delar av spannmål vid odling. Den har även blivit utsedd till en av 100 innovationer som inom tio år tillsammans kan generera 100 miljoner jobb. Maskinen ­CombCut kan vi verkligen kalla en innovation!”

Jonas Carlsson har nu svenskt patent på maskinen, och patent beviljad i ett 30-tal andra länder. Den kommersiella tillverkningen sker i Sverige, och han har sålt 71 maskiner – flest i Sverige, några även i Finland, Estland och Danmark. Men resan har varit lång. Runt år 2005 började han fundera på hur han skulle komma till rätta med tistlarna i sina ekologiska odlingar och 2006 tog han kontakt med JTI.

Utifrån den första prototypen gjordes en treårig utvärdering av JTI och SLU om ogrässkärarens förmåga att rensa ut åkertistel, med finansiering från SLU EkoForsk. Resultaten visade bland annat på en minskad fröspridning med 87-100 procent och en fördubbling av skörden.

Nu finansierar EkoForsk ytterligare en treårig utvärderingsomgång, och forskare på JTI och SLU kommer då att koncentrera sig på ogräsbekämpning av åkertistel och baldersbrå i höstvete och frövallar.