Passagerarfartyget Dellen med hemmahamn i Moviken, norra Dellen, Hälsingland.

Passagerarfartyget Dellen med hemmahamn i Moviken, norra Dellen,
Hälsingland.

Sjöhistoriska museet, som är en del av myndigheten Statens maritima museer, har beslutat att k-märka fartygen Siljan och Dellen med hemmahamn i Insjön i Dalarna respektive Moviken i Hälsingland. Genom k-märkningen vill museet uppmärksamma de historiskt intressanta fartygen som är värdefulla delar av det maritima kulturarvet. Sammanlagt är nu 115 fartyg i Sverige k-märkta.

– Historiska välbevarade fartyg har en stor betydelse för många maritima kulturmiljöer. Arbetet med att bevara och använda dem engagerar tusentals eldsjälar runt om i landet. Och ännu fler är de passagerare som kan få uppleva en resa ombord på de här flytande klenoderna, säger Claes Wollentz, förste intendent på Sjöhistoriska museet.

Genom k-märkningen vill Sjöhistoriska museet verka för att värdefulla fartyg uppmärksammas, bevaras och brukas. Förhoppningen är att märkningen ska ge uppmuntran och stöd till ägarna som arbetar med att förvalta vårt historiska arv. Fartygens ägare ansöker själva om att få sitt fartyg k-märkt. Utmärkelsen kan sökas för fartyg som gått i yrkesmässig trafik under svensk flagg eller som på annat sätt främjar kunskapen om sjöfartshistorien i svenska farvatten.

www.sjohistoriska.se