Länsstyrelsen i Västernorrland ändrar sig och stöder nu skydds­jakt på vargparet utanför Junsele, uppger Tidningen Ångermanland. Tiken är den varg som flyttats tre gånger men ständigt återvänt.

Tidigare har två ansökningar om skyddsjakt fått avslag av myndigheten. Enligt ett regeringsbeslut skulle nämligen vargparet få stanna till maj och föda en kull valpar som sedan skulle flyttas. Detta eftersom tikens gener anses viktiga för att minska inaveln i den svenska vargstammen.

Men nu har vargparet börjat ta renar samt stressat och skingrat renflockarna i området.

Irene Hedlund, enhetschef på Länsstyrelsen i Västernorrland, säger till tidningen att skyddsjakt är den bästa lösningen. Någon ytterligare flytt av tiken är inte aktuell.

Länsstyrelsens åsikt väger tungt, men det är Naturvårdsverket som fattar det slutgiltiga beslutet om eventuell skyddsjakt. Där vill viltsamordnare Ruona Burman inte säga så mycket till Tidningen Ångermanland. Men hon meddelar att ett beslut kommer inom kort.