Hygienisering-med-MafaMafa i Ängelholm lanserar nu en hygieniseringsmaskin, Mafa FW-500 för avdödande av eventuell salmonella i spannmål.

Med tanke på att fler och fler satsar på hemmaproducerat foder är det viktigt att man säkerställer kvalitén på sitt foder och framför allt tillser så att ingen salmonella finns i spannmålen.

Lanseringen har föregåtts av omfattande laboratorieförsök samt även vid fullskalig anläggning.

I början av 2013 kommer Mafa att anordna visning av en fullskalig anläggning för press och intresserade.

www.mafa.se