Antalet entreprenadverksamheter bland LRF:s medlemmar har ökat med 32 procent sedan 2007, till 17.767 stycken.

Dessutom blir entreprenad en allt vanligare bisyssla till lantbruket. Bland LRF:s medlemmar sysslar 11.000 lantbrukare med entreprenad i någon form och snöröjning är då en allt viktigare verksamhet efter två snörika vintrar.

Vid sidan av skog och mjölkproduktion är entreprenad den största näringsgrenen, skriver LRF i ett pressmeddelande.

– Inkomster vid sidan av själva lantbruket är otroligt viktigt för landets bönder. Förutom snöröjning kan det handla om allt från dikesrensning till att klippa gräs. Dessutom finns en stark framtidstro, man ser möjligheter som tidigare inte funnits, säger LRF:s förbundsordförande Helena Jonsson i en kommentar.

Allt fler entreprenadföretag har fasta avtal som inte påverkas av väderleken. Det är gynnsamt för företagaren under milda vintrar.

Enligt LRF omsatte medlemsföretagen med entreprenad­verksamhet i genomsnitt 553.000 kronor per år. Den totala omsättningen för entreprenadföretagen bland LRF:s medlemmar beräknas till drygt åtta miljarder kronor.