LRF

LRF Mjölk på krigsstigen

– Regeringen Reinfeldt offrar landsbygden i sin EU-politik. Statsministern säger att det är en bra överenskommelse för Sverige. Men klyftorna mellan stad och landsbygd växer …

Read More »

Snö viktigt för bönder

Antalet entreprenadverksamheter bland LRF:s medlemmar har ökat med 32 procent sedan 2007, till 17.767 stycken. Dessutom blir entreprenad en allt vanligare bisyssla till lantbruket. Bland …

Read More »

Avtal om mjölk

LRF och Svensk Mjölk underteckande i december ifjol ett avtal om att bilda LRF Mjölk. Det innebär att mjölkens branschfrågor från och med den i …

Read More »

© 2018 Svenska Media Docu AB - A DOCUnordic Company     Tingsgatan 2, 827 32 Ljusdal | Tel 0651-150 50 | Fax 0651-133 33 | www.svenskamedia.se | post@svenskamedia.se