Salmonella tillhör varje djurhållares mardröm. En av dem som misstänktes ha fått salmonellan via foderleverantören var Bengtsbergs Lantbruk i Hälsingland, därmed väntade tre veckors ovisshet …

Read More »