LRF och Svenskt Sigill är med och tar fram ett nytt premiumsortiment – Gårdsgrisen

LRF och Ica har under drygt två år gemensamt arbetat fram ett affärskoncept inom premiumsegmentet på griskött. Detta är en del i en långsiktig gemensam strategi att 75 procent av allt kött som säljs i Sveriges ICA-butiker år 2012 har sitt ursprung från svenska gårdar. Samarbetsprojektet är i linje med LRF:s livsmedelsstrategiska arbete, vars målsättning är att värdet av svenska bönders livsmedelsproduktion ska öka med 1 % per år fram till 2020. 

– För att stötta våra medlemmar framgångsrikt krävs att vi är lyhörda för vad marknaden vill. Utgångspunkten i det här samarbetet är att bidra till ett mer varierat utbud som ska leda till ökad tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft säger Lars-Göran Pettersson, ordförande LRF.

Gårdsgrisen, märkt med kontrollmärkningen Svenskt Sigill är ett helt nytt koncept anpassat efter den målgrupp som ställer höga krav på sina råvaror. På förpackningen får man veta från vilken gård råvaran kommer. Suggorna föds upp med extra hänsyn till djuromsorg och miljö, utöver de högt ställda krav som redan finns inom svensk grisproduktion. Och de får böka i extra mycket halm. Slaktsvinen får endast svenskodlat foder, ofta från den egna gården och det finns miljökrav på fodret samt att det ska vara GMO-fritt. Stallarna värms upp av förnyelsebar energi och slakterierna ligger i nära anslutning. Detta kontrolleras av en oberoende tredje part.

– Köttet kommer från ett fåtal utvalda Svenskt Sigill-certifierade gårdar med särskilt höga krav på djuromsorg och miljöhänsyn. Genom det här konceptet skapas en efterlängtad differentiering och ett ökat utbud i köttdisken, säger Linda Cederlund, VD Svenskt Sigill.

Volymen är 15 000 grisar på årsbasis från fyra gårdar: Ullevi Västergård, Östra Kråkerums gård och Lapserum i Småland samt Solgården utanför Kristianstad i Skåne. Involverade i konceptutvecklingen förutom LRF och ICA är Svenskt Sigill, LRF Konsult, Sveriges Grisföretagare, Lantmännen och KLS Ugglarp.

Läs också

Aktuellt

ANNONS ▼
Fler artiklar