ÄLSKAR DU OCKSÅ LIVET PÅ LANDET?

I så fall är tidningen Allt Om Gården till för dig. Vi försöker mixa och blanda artiklar som berör ditt eller grannens liv på olika sätt. Det kan handla om affärsidén som gör att du kan säga upp dig från jobbet i stan, tips och inspiration från andra lantisar, jakt och fiske, husdjur, hästar och lantdjur, tester av bilar, fyrhjulingar, motorsågar och en massa andra saker som kan behövas för att sköta gården eller ta sig till affären, lite nyheter och så gårdsreportage så klart.
Vi försöker få med allt, även om det nästan är omöjligt. Kolla in tidningen så får du se!

LRF Mjölk på krigsstigen

– Regeringen Reinfeldt offrar landsbygden i sin EU-politik. Statsministern säger att det är en bra överenskommelse för Sverige. Men klyftorna mellan stad och landsbygd växer på ett sätt som redan idag har skapat ett nytt utanförskap, och det tror jag statsministern är medveten om.

Det säger Gunnar Pleijert, ordförande i LRF Mjölk, i en kommentar till överenskommelsen om EU:s långtidsbudget för 2014-2020.

– Det här beslutet riskerar att slå ut småföretag som till exempel mjölkgårdar, och därmed ytterligare öka arbetslösheten utanför tillväxtregionerna. Nu måste regeringen stå upp för landsbygdens behov och ekonomi.

LRF Mjölk menar också att överenskommelsen urholkar möjligheten att bedriva miljövänligt och konkurrenskraftigt jordbruk. Och anledningen är resultatet av den förhandling som regeringen gjorde med EU inför långtidsbudgeten där man hade två prioriteringar, dels att få ner EU-avgiften, dels att öka återflödet av EU-medel till Sverige där landsbygdsprogrammet är en stor del. När förhandlingen var klar stod Sverige med en lägre EU-avgift och inget ökat återflöde. Det kommer att den del av finansieringen av landsbygdsprogrammet som kommer från EU.

– Det som görs på miljöområdet riskerar att gå förlorat. Återigen är det regeringens ansvar att se till att viktiga miljöinsatser inte avvecklas, säger Gunnar Pleijert.

För att undvika negativa effekter för jobb och miljö på landsbygden anser LRF Mjölk att bortfallet av EU-medel kompenseras i regeringens höstbudget. Vidare menar man att om landsbygdens jordbruksföretag inte ska tappa konkurrenskraft krävs också följande åtgärder:

  • Utnyttja möjligheterna att inom stödområdena föra över pengar från gårdsstödet till landsbygdsprogrammet med full nationell medfinansiering.
  • Åtgärderna i landsbygdsprogrammet måste få tydligare fokus på miljöersättning och företagens konkurrenskraft.
  • Tilläggsbeloppen inom gårdsstödet måste kvarstå för mjölk- och köttsektorn.

Text: Henrik Fitinghoff

Taggar: ,