Grönt gräs – grön gräsklippning

Grönt gräs – grön gräsklippning

aspen

De flesta gräsklippare är riktiga miljöbovar. Men det går att klippa gräset med renare luft, renare motor och renare samvete. Med alkylatbensin blir trädgårdssommaren grön – på riktigt.

En timmes gräsklippning med vanlig bensin ger lika stora utsläpp av farliga kolväten som hundra timmars gräsklippning med Aspen alkylatbensin. Och med tanke på att det i Sverige finns drygt två miljoner gräsklippare, varav två tredjedelar är bensindrivna, blir det stora mängder utsläpp.
Just gräsklippare används också mycket och ofta. I genomsnitt klipper vi gräset en gång i veckan och håller då på i 58 minuter vid varje tillfälle. Är då gräsklipparen tankad med vanlig 95-oktanig bensin släpper den under den här knappa timmen ut lika stor mängd skadliga ämnen som en bil gör under 300 timmars tomgångskörning! Anledningen till att det blir så mycket är att gräsklippare, trimmers och andra trädgårdsmaskiner till skillnad mot bilar inte har katalysatorer.
Att andas in bensen, aromatiska kolväten och svavel, som är ämnen som finns i vanlig bensin men nästan helt är borta i alkylatbensin, innebär hälsorisker. Till exempel är bensen ett ämne som har visat sig kunna leda till leukemi.
Inte bara människorna utan även trädgårdsmaskinerna mår bättre av alkylatbensin. Motorerna hålls betydligt renare med alkylatbensin jämfört med vanlig bensin. Ytterligare en fördel är att hållbarheten är cirka tio gånger längre jämfört med 95-oktanig bensin. Medan vanlig bensin kan lagras i 3–5 månader klarar alkylatbensin 3–5 års lagring.
Aspen 2 för tvåtaktsmotorer, exempelvis motorsågar, häcksaxar och röjsågar. Cirkapris för 5-litersdunk, 155 kr. Aspen 4 för fyrtaktsmotorer, exempelvis gräsklippare och jordfräsar. Cirkapris för 5-litersdunk, 150 kr.

Läs också

Aktuellt

ANNONS ▼
Fler artiklar