De flesta ägg vi äter i påsk värps i Sverige

De flesta ägg vi äter i påsk värps i Sverige

Under påsken äter vi mycket ägg, sötsaker och lamm. Självförsörjningsgraden för ägg, alltså hur stor del av det vi konsumerar som produceras i Sverige, var 93 procent 2012. Det är lika mycket som 1994, året innan Sverige gick med i EU. Det visar att äggproduktionen i Sverige lyckats hävda sig väl i konkurrensen.

En anledning är att importen av skalägg för konsumtion bromsats av smittskyddsskäl. Endast länder med samma salmonellafria status som Sverige har haft möjlighet att fritt exportera ägg för direktkonsumtion till Sverige. Fram tills nyligen var det bara Finland och Norge som uppfyllde kriterierna men sedan en tid tillbaka gör även Danmark det. Importen av skalägg har länge varit i störst från Finland, men under 2012 har importen från Danmark ökat kraftigt.

Under mitten av 1980-talet fram till början av 1990-talet var äggkonsumtionen som högst med nästan 12 kilo per person och år. Under senare år har dock äggkonsumtionen börjat stiga igen från lägstanivån 2001-2002 då den var ungefär 9,1 kilo. Idag äter vi runt 11 kilo ägg per person och år.

Vi äter mer får- och lammkött och det mesta är importerat
Svenskarna åt i genomsnitt 1,5 kg får- och lammkött per person och år 2011 jämfört med 0,7 kg 1994. Trots att konsumtionen har fördubblats är konsumtionen av får- och lammkött liten jämfört med den totala köttkonsumtionen på 87 kilo per person och år 2011.

Självförsörjningsgraden för får- och lammkött var 71 procent 1994 vilket kan jämföras med 35 procent 2012. Utvecklingen visar att den totala konsumtionen ökat markant, från drygt 5.700 ton till drygt 14.000 ton. Samtidigt har importen ökat från drygt 1.700 ton till drygt 9.500 ton. Den ökade importen har alltså svarat för i princip hela konsumtionsökningen.
Den svenska produktionen har ökat från drygt 4.000 till drygt 5.000 ton under perioden.
Importen av lammkött till Sverige kommer främst från Nya Zeeland, med Irland på andra plats. Ungefär 60 procent av importen kommer från dessa två länder.

Godiskonsumtionen har ökat sedan vi gick med i EU
År 1994 var konsumtionen av choklad och konfektyrvaror 11,5 kilo per person och år. Därefter ökade den för att i början av 2000-talet uppnå de högsta nivåerna runt 17 kilo per person och år. Sedan dess har den årliga godiskonsumtionen legat relativt konstant strax över 15 kilo per person och år.

Läs också

Antalet lantbruksdjur minskar

Antalet lantbruksdjur minskar

Antalet nötkreatur, grisar och får minskar i Sverige. Det visar de preliminära resultaten från Strukturundersökningen som Jordbruksverket genomförde i...

Aktuellt

ANNONS ▼
Fler artiklar