Olyckorna har nästan halverats!

Antalet dödsolyckor inom jordbruket har aldrig varit så få som under 2012 och 2013. Hittills i år har ingen dödsolycka i jordbruket konstaterats och under förra året omkom en person enligt den officiella statiken från Arbetsmiljöverket. Jordbruket har tidigare toppat den dystra olycksstatsiken men nu verkar det som om kurvorna har vänt.
Under fem år har Säkert Bondförnuft genom information och utbildning uppmärksammat Sveriges lantbrukare på arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor. Intresset har varit stort och mer än 45 000 personer har deltagit i olika aktiviteter. Populärast har de individuella gårdsbesöken, kurserna och gårdsvandringarna varit.
– Det är uppmuntrande att se att deltagande i kurser och gårdsbesök ger resultat. Undersökningar visar att nio av tio åtgärdar brister på den egna gården efter ett besök av Säkert Bondförnufts handledare. Detta engagemang börjar nu avspegla sig i olycksstatistiken, säger Anders Danielson, projektledare Säkert Bondförnuft.
Huvudmålet för projekt Säkert Bondförnuft har varit att uppnå en halvering av antalet olycksfall i lantbruket till och med 2013.
– Riktigt så långt kom vi inte men vi är inte långt ifrån. Om man jämför de senaste fem åren med de fem åren innan Säkert Bondförnuft startade, så ser man att dödolyckorna i jord- och skogsbruket har minskat med i genomsnitt 45 procent. Det är en efterlängtad vändning som innebär många sparade liv och bättre ekonomi för den enskilde, för näringen och samhället i stort, säger Anders Danielson.

Aktuellt

ANNONS ▼
Fler artiklar