Kan ett jakttillbehör ha med jaktetik att göra?

Varför använder nordiska inte jägare kikare kan man fråga sig, eller vad talar för att vi skulle göra det? I många jaktliga situationer kommer den till nytta på olika sätt. Tänker framför allt på att identifiera annalkande djur, köns- och åldersbestämma dem. Många gånger kan man göra detta innan de faktiskt är i pass.

När jag jagat i övriga delar av världen ser man så gott som alltid en kikare runt nacken på jägarna. Kikaren är alltid lätt att förklara när man bedriver olika former av smygjakt. Men man ser den ofta på drevjakter i Europa också.

Vifta inte med bössan

Så frågan måste bli varför man ska använda en handkikare, och i samma andetag varför man INTE ska använda kikarsiktet på sitt vapen som kikare. Vid enstaka tillfällen har jag själv använt mitt vapen och det känns inte riktigt bra av flera skäl.

En handkikare ger jägaren oavsett vad man spanar efter ett helt annat synfält – mer än dubbelt, och en överblick av situationen om man jämför med att se genom ett kikarsikte. Att lyfta en liten smidig handkikare är dessutom mycket lättare, och man kan man göra det betydligt mer diskret än med ett vapen om man nu använder det.

Att använd sitt vapen som kikare anses nog i de flesta fall som direkt olämpligt. Vi är alla uppfostrade till att inte rikta vapen mot något annat än det vi tänkt skjuta på. Ingen vill väl se sin kamrat eller någon annan i kikarsiktet, och framför allt, ingen vill väl bli siktad på?

Bra investering

Ser vi i norden bättre, eller jagar vi på kortare håll? Nej, jag tror mer det är kulturellt betingat att använda kikaren i andra länder. Utomlands är jägare skolade till att använda den. Det är ett naturligt inslag bland alla andra grejor man bör ta med sig på jakten.

Sedan ska man inte glömma att det är kul, givande och intressant att kunna komma lite närmare när man ser något på ett lite långtråkigt pass, eller när man går med hund för den delen. Den väger lite, kan vara lite i vägen, men en kikare är en god kamrat på jakten.

Jaha, ännu en dyr grej man behöver, säger en del. Men jag är övertygad om att det finns kikare i prisklasser som passar de flesta. Som jag ser det så är nog en billig kikare ett betydligt bättre alternativ än att vi använder vapnets kikarsikte i vissa situationer.

Mikael Grennard

Taggar:
Läs också