Uppdaterad: Rätt neka Molstaberg skyddsjakt

Länsstyrelsen skriver i sitt pressmeddelande att rätten anser att det funnits betydande svagheter i stängslingen kring fåren.

Därför är kriterierna för skyddsjakt inte uppfyllda, enligt Förvaltningsrätten.

Familjen som driver Molstabergs gård i Södertälje kommun sökte skyddsjakt efter att uppemot 65 får dödats i två attacker den 2 och 5 maj. LRF driver ärendet som pilotfall och bistår familjen i den rättsliga tvisten.

Om domen står sig och blir prejudicerande försvåras möjligheterna för djurägare som saknar så kallat rovdjursavvisande stängsel, att få igenom skyddsjakt på varg i framtiden.

”Ett av de värsta exemplen”

I ett pressmeddelande skriver LRF att Förvaltningsrätten inte prövat fallet mot alla delar i relevant lagstiftning.

”Förvaltningsrätten har valt en enkel väg genom att okritiskt godta länsstyrelsens argumentation om varför skyddsjakt inte medgavs. Domskälen handlar nu i stort sett enbart om en grind stod öppen eller ej”, skriver LRF.

Förbundet anser att Förvaltningsrätten borde ha gjord sin bedömning med utgångspunkt i Riksdagens beslut, att tamdjurshållning inte påtagligt får försvåras på grund av rovdjur. LRF efterlyser en socioekonomisk hänsyn.

– Fallet är ett av de värsta exemplen på hur rovdjursförekomst får plåga djurhållare i åratal utan att länsstyrelsen vidtar nödvändiga åtgärder. Situationen i trakten av Molstaberg är mycket långt från riksdagens uttalade vilja, säger LRFs jakt- och viltexpert Anders Wetterin, i pressmeddelandet.

LRF kommer att överklaga domen till Kammarrätten.

Mikael Moilanen
mikael.moilanen@jaktjournalen.se
070 – 744 18 21
Taggar:
Läs också