Kennelklubben satsar på jakthundsägare

SKK har gjort om sin medlemstidning Hundsport och första numret kom ut i februari. Nu får medlemmarna dels huvudtidningen och dels en utställningsbilaga.

Från augusti erbjuds också en fördjupande bilaga om jakthundar. Den ska ha drygt 40 sidor.

– Medlemsklubbarna kommer att få välja vilken av bilagorna de vill ha, berättar Lotta Skoog, marknadschef på SKK.

Redaktörer som sitter på SKK:s kansli och ett externt företag levererar material och layout till tidningen.

Idéer kommer bland annat från ett redaktionsråd och materialet granskas av människor med sakkunskap. SKK kommer också att köpa in text och bilder från personer med specialkompetens.

Fyra bilagor per år

Hundsport utkommer åtta gånger per år och har en upplaga på runt 87 000 exemplar. Utställningsbilagan ges ut åtta gånger per år och jaktbilagan inledningsvis fyra gånger per år.

– Jakthundsklubbarna kommer att få en fråga vilken bilaga de väljer för sina medlemmar. I framtiden kan man tänka sig att medlemmarna själva får välja vilken bilaga de vill ha, säger Lotta Skoog.

I skisserna SKK gjort har man räknat med att upplagan kan bli max 25 000 exemplar för jakthundsbilagan.

Organisationens upplägg som tidningsägare är att SKK:s VD Ulf Uddman är ansvarig utgivare.

Hur garanterar ni att tidningen granskar den egna organisationen och tar upp ämnen som kan upplevas som jobbiga för SKK:s ledning?

– Det kan kännas klurigt när tidningen inte är fristående från SKK. Men genom att vi lyssnar av så mycket i de olika verksamheterna säkerställer vi den delen, att vi inte blir för ”svala”. Där är redaktionsrådet viktigt. Dess uppgift är att visa på saker som man måste skriva om, även om det kanske inte känns så roligt. Det är viktigt för medlemmarna att det även kan mullra lite, svarar Lotta Skoog.

Mikael Moilanen
mikael.moilanen@jaktjournalen.se
070 – 744 18 21
Taggar:
Läs också