Extrema betesskador efter extrem vinter

Det rör sig om ett av de största områden med färska betesskador på tall som Skogsstyrelsen fått kännedom om lokalt. Tallbeståndet var 20 år gammalt.

– Det är de värsta älgskadorna vi någonsin varit i kontakt med i Västernorrland. Det var en smått surrealistisk upplevelse som vi helst hade varit utan. Under en enda vinter har 20 års tillväxt gått förlorad. Vi har aldrig tidigare sett något liknande i Västernorrland, säger Anna Marntell, skadesamordnare vid Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Skogsstyrelsen räknar med att det fanns omkring 20 000 självföryngrade stammar per hektar i området. De kraftiga betesskadorna upptäcktes först när skogsägaren skulle röja i beståndet.

Det är sannolikt den extrema vintern med stora snödjup som bidragit till betesskadorna. Det förstörda tallbeståndet uppskattas till ett värde av minst en halv miljon, uppger Skogsstyrelsen.

Taggar:
Läs också