Vill att björnkvoten utökas i Dalarna

– Dels ser vi att jakten gått väldigt fort, och dels har vi den nya inventeringen som underlag för hur stor stammen är, säger länsordförande Ulf Berg.

Tilldelningen var 48, men totalsiffran kommer att bli 52 eftersom det blev överskjutning med fyra björnar i delområde 2.

– 15 stycken mer i tilldelning vore rimligt. Men då drar vi av fyra för överskjutningen. Vi är också kritiska till honkvoten, eftersom det är gott om honor, säger Ulf Berg.

Tilldelningen går inte att överklaga. Jägareförbundets framställan är ett brev där man vädjar att länsstyrelsen omprövar sitt beslut om kvoten i björnjakten.

Taggar:
Läs också