Glomma hotas av utbyggnad

Det fina harrfisket i Kvennan är hotat. Foto: Magnus Ström

Glommas sista outbyggda forsparti, Tolgafallen, som ligger i närheten av bland annat populära Kvennan kommer att påverkas av vattenkraftsutbyggnad. Under 2017 såldes mer än 3200 fiskekortsdygn till området och nu är frågan om det fina fisket är ett minne blott?

Norska regeringen tog i sommar ett slutgiltigt beslut om ytterligare en vattenkraftsdamm i norska älven Glomma. Beslutet föregicks av långdragna förhandlingar och hotet mot de livsviktiga och populära forsområdena vid Tolga har varit känt länge. Natur- och fiskeorganisationer har tillsammans med lokalbefolkning försökt att få regeringen att tänka om, men förgäves.
– Det är verkligen tråkigt att en av Norges mest populära harrströmmar kommer att försvinna. Den har varit ett populärt resmål för många skandinaviska flugfiskare genom åren, kommenterar Allt om Flugfiskes chefredaktör Johan Klingberg.
Glomma är redan kraftigt utbyggd med totalt 13 kraftverk i älven. Den nya dammen medför att Eidsforsen som är en av de viktigaste lekområdena för harr och öring i Glomma påverkas. Trots ett stort motstånd från bland annat lokalbefolkning, Naturskyddsföreningen och norska Naturvårdsverket så beslutades att man ska tillåta utbyggnaden.

Många sålda fiskekort
Tolgafallen är Glommas sista outbyggda forsparti och ligger i närheten av flera populära fiskeplatser, bland annat Kvennan, som kommer att påverkas av en utbyggnad. Området hade under 2017 mer än 3200 sålda fiskekortsdygn och huvuddelen av dessa var gästande fiskare från utlandet. Detta ger viktiga intäkter till området, vilka nu hotas. Intresset för området har också stadigt ökat under de senaste åren, mycket tack vare ett allt bättre harrfiske.
Dammen, som kommer att bli 120 meter bred och elva meter hög, innebär att stora delar av Glommas vatten leds i en 13 kilometer lång rörledning vilket ödelägger stora områden nedanför dammen.
Redaktionen, Allt om Flugfiske

Taggar:
Läs också