Girjasmålet tas upp i Högsta domstolen

Den rättsliga tvisten handlar om jakten och fisket på statens marker ovan odlingsgränsen, om det är staten eller samebyn som har rätten till förvaltningen.

Både staten och Girjas sameby överklagade hovrättsdomen, där det inte blev något klart svar i tvistefrågan.

– Det finns orsaker till överklagan. Domen säger att vi inte har rätt att upplåta jakt och fiske utan att samråda med staten. Då är vi tillbaka någonstans i år 1886, första renbeteslagen, vi har rätten men får inte förvalta den, vår egen rättighet, har Matti Berg, ordförande i Girjas sameby, tidigare sagt till Sameradion.

Taggar:
Läs också