Olaglig terrängkörning – nu utökas tillsynen

Länsstyrelsen i Norrbotten hävdar att terrängkörning blir allt vanligare i Sverige och antalet nyregistrerade fyrhjulingar och snöskotrar ökar. Fler terrängfordon i Norrbottens läns väglösa marker betyder att folk har enklare att ta sig fram i olika syften men innebär också att de negativa konsekvenserna för naturen blir allt mer påtagliga. Olaglig terrängkörning kan ge böter eller fängelse.

Den allt mer omfattande terrängkörningen på barmark lämnar svårläkta körspår, bland annat på myrmarker, i sluttande terräng, över bäckar och på kalfjäll. I Norrbottens fjällvärld, likt många håll i landet, präglas landskapsbilden på vissa håll av milslånga spår efter terränghjulingar.

Vid jakt får jaktlag som har fällt björn eller älg förflytta djuret med hjälp av terränghjuling till lämpligast belägna bilväg för vidaretransport. Vid förflyttningen av djuret bör man så långt som möjligt undvika att köra i våtmarker, över kalfjäll eller andra känsliga miljöer där det finns risk att det blir långsiktiga och svårläkta markskador.

Förutom för körning inom skogsbruk, jordbruk, vid vissa andra tjänsteärenden och i direkt samband med renskötselarbete krävs personlig dispens för all övrig terrängkörning på barmark.

Det är till exempel förbjudet att köra till jaktkojor eller köra runt och jaga från terrängfordon. Detta regleras av jakt- och terrängkörningslagstiftningen. Personlig dispens kräver särskilda skäl och söks hos Länsstyrelsen, säger man i ett pressmeddelande.

 

 

 

 

Taggar:
Läs också