Sverige har 2 900 björnar

Naturvårdsverket pekar i ett pressmeddelande på att antalet björnar uppskattades till 2 800 vid den förra populationsberäkningen, 2013.

– Totalt sett för hela landet håller björnstammen en stabil nivå. Varken på nationell eller regional nivå syns någon statistiskt säkerställd förändring mellan 2013 och 2017, säger Jens Andersson, handläggare på Naturvårdsverkets viltanalysenhet i pressmeddelandet.

Beräkningarna görs med hjälp av spillningsinventeringar och björnobsar som jägarna rapporterar.

Referensvärdet för gynnsam bevarandestatus för björnen är satt till 1 400 individer i Sverige.

 

Taggar:
Läs också