222 hundar hos Folksam offer för vildsvin 2017

Landskrona Posten har tagit del av Folksams siffror som visar att antalet hundar som skadades eller dödades av vildsvin 2013 var 90 stycken i hela Sverige.

2017 var siffran uppe i 222 och då skadades eller dödades 37 hundar i Skåne. 2013 särredovisades inte Skåne.

Christer Andersson, djurskadechef hos Folksam, säger till Landskrona Posten att det mest är jakthundar som skadas. Han drar den slutsatsen när han tittar på hur skadorna fördelar sig mellan olika raser.

Taggar:
Läs också