Ingen skyddsjakt på vargarna i Norrsjöreviret

Dalarnas Tidningar skriver att en ko på lösdrift hittades död den 26 augusti 2017. Länsstyrelsens besiktningsman bedömde att kon dödats av varg.

Den 20 december 2017 dödades en jakthund och i september 2018 skadades en annan jakthund.

Motiveringen

Länsstyrelsen har fått in en skyddsjaktsansökan som de avvisar med motiveringen att vargarna i Norrsjöreviret inte kan anses vara mer skadebenägna än andra vargar.

Länsstyrelsen punktar också upp vilka kriterier som måste vara uppfyllda innan det blir skyddsjakt:

”Minst tre angrepp under en tolvmånadersperiod i revir med revirmarkerande par eller en ensam varg.  Minst fyra angrepp under en tolvmånadersperiod i revir med familjegrupp.”

Taggar:
Läs också