Film: Så skapar du mer viltmat i din skog

I filmerna går man igenom olika åtgärder som förbättrar tillgången på viltfoder i skogen och odlingslandskapet.

– Vi har filmat under alla årstider och visar när det är bäst att göra olika åtgärder. Det är en del små insatser som inte kostar någonting, och lite större ingrepp som kan påverka fodersituationen i 100 år, säger Annika Felton, forskare på SLU.

Storskogsbrukets monokulturer och ett allt mer rationellt jordbruk har minskat fodertillgången för vilda djur.

En miljon från EU

I det skånska samverkansprojektet, som genomförts av bland andra länsstyrelsen, Jägareförbundet, SLU, Skogsstyrelsen och LRF vill man stimulera markägare och jägare att öka fodertillgången. EU har skjutit till närmare en miljon kronor.

Filmerna visar exempelvis tips hur skog kan gallras med viltets bästa för ögonen och hur värdefull viltmat kan sparas vid större avverkningar.

En målsättning med ökad tillgång på viltfoder är att minska skador på skog och grödor.

Se de två instruktionsfilmerna här.

Mikael Moilanen
mikael.moilanen@jaktjournalen.se
070 – 744 18 21
Taggar:
Läs också