Plats för tjäderspel på grannmarken blev dyr affär

Svenskt Näringsliv skriver att bröderna Danielsson ärvde 80 hektar tallskog efter sin far som avled för två år sedan.

I samband med arvet lånade bröderna 1,5 miljoner kronor och köpte en grannmark på 34 hektar. Före affären kontrollerade de i offentliga register om det fanns några naturvärden som kunde påverka användningen. Det fanns inga speciella naturvården noterade.

Men Skogsstyrelsen sa nej till avverkningen och hänvisade till ett internt register där det stod att marken hade en tjäderspelsplats.

– Jag tvivlade starkt på det, eftersom naturen där inte är lämplig för tjäderspel. Vi stämde träff med Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen i fält och då tog vi även med oss en expert på tjädrar, berättar André Danielsson för Svenskt Näringsliv.

Tjäderspel på grannmarken

Experten på skogsfågel konstaterade snabbt att skogen inte var en plats för tjäderspel. Då påpekade Skogsstyrelsens tjänstemän att grannmarken – den mark som bröderna ärvt – hade en plats för tjäderspel. Den ligger en kilometer från skogen som är tänkt att avverka.

Skogsstyrelsens beslut blev att båda markerna skulle skyddas från avverkning, eftersom tjädertupparna ska kunna flyga in och ut från spelplatsen.

Bröderna Danielsson nekades avverkning och någon ersättning utgår inte i sådana fall.

Alternativet de fick för var att staten löste in marken och skapade naturreservat.

Förhandlingar inleddes och det slutade med ett bud på 377 kronor kubikmetern. En vecka efter att bröderna Danielsson skrivit på avtalet kom en grannfastighet ut till försäljning. Där var utgångspriset 475 kronor kubikmetern.

– Det är en likvärdig skog, så vi anser att vi har fått ungefär 100 kronor kubiken för lite i ersättning, säger Jon Danielsson till Svenskt Näringsliv.

Jakträtten värderad till 90 000 kronor

Han konstaterar att summan de fått i ersättning av staten inte räcker för att köpa motsvarande skog som de tvingades lämna ifrån sig. Marknadspriset är högre.

En annan tvistefråga i affären var värdet på en jakträtten. Först värderades den till 120 000 kronor per år. Sedan fick de mejl från statens förhandlare som kontrollerat och funnit att arrendepriserna i området ligger nära noll.

Till slut värderades jakträtten till 90 000 kronor, pengar som drogs av när bröderna Jon och André Danielsson fick ersättning för sin skog.

Taggar:
Läs också