906 fällda sälar inrapporterade

Gråsäl, vikare och knubbsäl skyddsjagas längs med Sveriges kustlinje. Knubbsälen företrädelsevis på västkusten, gråsälen på östkusten och vikaren främst uppe i Bottenviken.

Förra skyddsjaktsperioden för knubbsäl avslutades i mars förra året och 2018 års första beslutsperiod varade mellan 20 april och 20 maj. Efter ett uppehåll under försommaren har skyddsjakt också bedrivits mellan 16 juli och fram till årsskiftet. Under de två perioderna har totalt 280 fällda knubbsälar rapport in till Naturvårdsverket.

Från den 1 januari till den 31 mars får ytterligare 110 knubbsälar fällas – Västra Götalands län (80), Halland (20) och Skåne (10).

Totalt fälldes under skyddsjaktperioden 1 maj-31 december 130 vikare av en tilldelning på 190 djur. Ursprungstilldelningen var 130 vikare men detta kompletterades med ytterligare 60 djur i slutet av augusti.

Gråsälen har fått skyddsjagas från Norrbottenskusten hela vägen ner till Skånes kust. Under perioden 20 april till och med 31 december fälldes totalt 496 gråsälar. Med kompletterande skyddsjaktbeslut landade den totala tilldelningen slutligen på 760 gråsälar.

Taggar:
Läs också