Uppskjutet åtal – beroende av analyssvar

Det är snart två år sedan blodspår på en sjö i Hälsingland ledde till en omfattande polisinsats och flera gripna personer. Något slutförhör har ännu inte kunnat hållas eftersom en del analyser fortfarande inte är klara.

I november hade miljöåklagare Åse Schoultz en förhoppning att kunna väcka åtal innan årskiftet men så blev det inte. Utredning står fortfarande still i väntan på slutliga svar på analyser av material.

– Nu utgår jag från att polisen sätter sig och förbereder materialet. Jag är helt beroende av de sista analyserna, utredningen står och faller med dem. Det är ett omfattande material jag måste titta på innan slutförhör kan förberedas, säger Åse Schoultz till Söderhamns-Kuriren.

Något nytt datum för eventuellt slutförhör och åtal finns i nuläget inte.

Taggar:
Läs också