DEBATT: ”Freda vargen i tätorten”

En stor del av de som vill att rovdjursstammarna ska öka i Sverige livnär sig i närheten tätbefolkade områden.Undertecknad förväntar sig nu att dessa personer gör sina röster hörda. Nu när de äntligen ser att rovdjuren i Sverige är på väg att urbaniseras på grund av vikande tillgång på bytesdjur i de svenska skogarna, borde de driva frågan:”Förbjud rovdjursavlivning på och i närheten av villatomter, lekplatser och liknande områden.”Där kan ju så stor del som möjligt av svenska befolkningen njuta av rovdjursstammar med stor numerär.Eller får landsbygden agera likadant?Se hur Tierpvargen äter ett rådjur i trädgården.Det skulle vara intressant att veta vad polismannen Daniel Wikdahl menar med att vargen i fråga, uppträdde ovanligt.Den dödade ett rådjur, ett helt normalt beteende för dess överlevnad – det är som bekant ett rovdjur.Varför avlivades den?Innebär detta att vi på landsbygden kan agera likadant i en liknande situation?Vi på landsbygden har sett slagna älgar, rådjur med mera de senaste 25 åren, men de som har sin försörjning och lever på landsbygden känner sig maktlösa när det gäller att skydda sina tamdjur.Ove LindbergVar med i debatten!

Gör din röst hörd och nå Jaktjournalens 100.000 läsare. Skicka din insändare till redaktionen@jaktjournalen.se

Taggar:
Läs också