Bergheden fruktar krångliga regler för skjutbanor

Sten Bergheden har nåtts av uppgiften att Polismyndigheten ser över föreskrifter och allmänna råd (FAP) för skjutbanor.

Därför ställer Bergheden en fråga till minstern i Riksdagen:

”Sveriges sportskyttar, jägare, poliser och det svenska försvaret är beroende av att vi har bra och fungerande och tillgängliga skjutbanor över hela landet för träning och tävling.

Arbetet med att ta fram en ny FAP får inte på något sätt äventyra våra jägares, våra sportskyttars, polisens eller det svenska försvarets möjligheter att utöva sitt tränings- och tävlingsskytte.

Våra skjutbanor fungerar bra som det är och har i dag höga säkerhetskrav och skyddskrav, och olyckor är mycket sällsynta.

Det är mycket viktigt att vi inte på något sätt försvårar för träning och tävlingsverksamhet med att lägga orimligt höga krav på våra skjutbanor.

Min fråga till statsrådet Mikael Damberg är följande:

Vad avser statsrådet att göra för att en ny FAP inte på något sätt ska försvåra eller äventyra skytteverksamheten för sportskyttar, jägare, poliser och det svenska försvaret och deras möjlighet att utöva sin träning och sin tävlingsverksamhet?”, frågar Sten Bergheden.

Taggar:
Läs också