Nekas skyddsjakt på älg

Det är Nerikes Allehanda som rapporterar att en markägare ansökt om skyddsjakt hos länsstyrelsen. Enligt uppgift ska det periodvis befunnit sig ett drygt tiotal älgar på skogsfastigheten.

Markägaren har försökt skrämma bort älgarna med hjälp av gasolkanoner men insatserna har inte lyckats. Inte heller ordinarie älg- och vildsvinsjakt har fått älgarna att lämna området.

Skogsstyrelsens betesskadeinventering visar dock att älgarna inte orsakat tillräckligt stor skada för att motivera skyddsjakt. Enligt myndigheten är andelen huvudstammar av tall inte så många i det aktuella området.

 

Taggar:
Läs också