Fortsatt rättslig tvist om jakten på lodjur i Örebro

Nerikes Allehanda skriver i sin pappersupplaga att länsstyrelsen fattade beslut om jakt på tre lodjur i länet – ett i den norra länsdelen och två i den södra.

När beslutet överklagades till förvaltningsrätten prutades jakten på ett lodjur i norra Örebro län bort. Rätten hänvisade till att den svenska miniminivån för lostammen knappt är uppfylld.

Det överklagar nu länsstyrelsen till kammarrätten.

Taggar:
Läs också