Gösen dör i Norrköping – nu kan hoppet vara ute

Fiskevännerna i Norrköping har återigen mött en sorlig syn i Motala Ström. Mängder av gösar har dött nedanför kraftverket, och nu kanske det inte finns något hopp kvar för arten i strömmen.

Det är Kenneth Israelsson på Cityfiske i Norrköping som tvingas konstatera faktum. För tredje gången under några års tid så har mängder av död gös påträffats i Motala Ström. Nu är frågan om beståndet överhuvudtaget går att rädda.

– Första gången gick det åt ungefär 1 000 gösar, och många av dem var stora fiskar. Nu handlade det mest om små fiskar som strök med, berättar han för Fiskejournalen.

Så till den självklara frågan – vad beror fiskdöden på?

Jo, enligt Kenneth klarar inte gösen av de tryckförändringar som uppstår när kraftverket släpper på vatten, utan den välter och får väldigt svårt att återhämta sig när vattnet sjunker igen. Men det innebär inte att han förklarar krig mot företaget Holmen, som äger det aktuella kraftverket.

– Vi har en väldigt bra dialog med dem, och de försöker göra allt för att undvika detta. De är också förtvivlade över situationen, enligt Kenneth.

Grundproblemet är enligt honom det låga grundflödet i strömmen, och att den enda räddningen vore att det kommer mer regelbundet regn, så att det går att hålla ett jämnare flöde. Men eftersom naturen har sin egen gång så ser han inte något ljus i tunneln just nu.

– De måste förstås släppa på vatten när det smälter av, och då blir det så här tokigt. Det finns bara två alternativ, att lägga ned vattenkraften här eller satsa på gösen, och det förstnämnda kommer aldrig att inträffa eftersom det handlar om för mycket pengar.

Det hela kan resultera i att gösen sakta försvinner i strömmen, och att andra arter får ta över i dess ställe.

– Vi har satt ut mycket gös och haft ett fantastiskt fiske, men nu kommer vi att satsa mer på öring och lax som klarar av de här tryckförändringarna på ett bättre sätt. Olyckligt för både gösen och oss som gillar att fiska den, säger Kenneth Israelsson.

Läs om Fiskejournalens tidigare rapportering i ärendet:

Gösdöden i Norrköping tycks ha fått en förklaring

Taggar:
Läs också