Nej – fiskar växer inte bättre i bruna och varma vatten

Trodde du att fiskar växer snabbare i varma och bruna vatten? Tänk om i så fall. Det är precis tvärtom, visar nya studier. Och det ser dessvärre dystert ut eftersom klimatförändringar leder till att sjöar blir både varmare och brunare.

Det är forskare från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, som drar slutsatsen att brunare och varmare sjöar ger mindre mängd fisk. Studier visar att fiskar i varma sjöar ofta är yngre och mindre än i kallare sjöar och att de växer sämre i bruna sjöar, rapporterar SLU genom ett pressmeddelande.

– Vår studie tyder på att fortsatta klimatförändringar som ger oss sjöar med varmare och brunare vatten kan leda till minskad fiskproduktion, säger Renee van Dorst, doktorand på institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua), och huvudförfattare till studien som nyligen publicerades i den vetenskapliga tidskriften Global Change Biology.

Studien genomfördes på abborrar från 52 svenska sjöar med olika vattentemperatur och vattenfärg. De fann att brunt och varmt vatten var för sig kan förklara variation i produktionen av fiskbiomassa. Kombinerar man de båda faktorerna så blir de negativa effekterna för fiskbiomassan större. Den lägre produktionen av fisk i varmare vatten beror främst på att det finns större andel yngre och mindre fiskar i varma än i kallare sjöar. Den lägre produktionen av ny biomassa i bruna sjöar beror främst på att fiskarna, framför allt de större individerna, växer sämre.

Dessutom innebär ökad nederbörd gör att mer upplöst och färgat organisk kol sköljs ut i sjöarna från omgivande marker, vilket gör vattnet mörkare, meddelar SLU.

Läs om hur Skåne ska skydda sina vatten:

Så ska Skåne skydda sina värdefulla vatten

 

Taggar:
Läs också