Unik teknologi gör bioplast av skogsrester

Flygbränsle, etanol eller plast – tekniken för att tillverka det av skogsrester är redo för fullskalig drift. På branschmässan World Bio Markets presenterar cleantechföretaget Sekab E-Technology sin teknologi Celluapp som använder skogsrester för att ersätta fossila råvaror.

– För att klara klimatomställningen behöver Europa all bioetanol som kan produceras. Vår teknologi är unik, genom att utnyttja restprodukter från barrskog kan vi bidra till att Europa fasar ut fossila råvaror, säger Monica Normark, processansvarig för Celluapp och projektledare på Sekab E-Technology.

Nedbrytbar inom två år

På branschmässan World Bio Markets i Amsterdam i nästa vecka presenterar cleantechföretaget Sekab E-Technology sin teknologiplattform Celluapp. Den omvandlar restprodukter från skogsbruk till cellulosasocker och lignin som kan förädlas vidare till exempelvis etanol, flygbränsle eller plast. Tekniken är redo att användas i anläggningar för storskalig produktion. I dag finns ingen sådan anläggning.

– Med vår teknik kan man i framtiden tillverka bioplast med bättre hållbarhet än traditionell plast. Dessutom kan bioplasten brytas ner biologiskt i jord eller vatten inom två år, säger Monica Normark.

Redo för fullskalig drift

Teknologiplattformen Celluapp är redo för fullskalig drift och finns tillgänglig på licens. Med Celluapp kan Sekab bidra till att designa nya bioraffinaderier eller utveckla redan befintliga anläggningar.

The post Unik teknologi gör bioplast av skogsrester appeared first on Åkeri & Entreprenad.

Taggar:
Läs också